LCA & LCT

 

Al llarg dels últims anys, el concepte del cicle de vida, (LCT, Life Cycle Thinking en angles) s’ha convertit en un autèntic “must” al evaluar l’impacte ambiental d’un bé o d’un servei. El LCT es important i fonamental com a concepte cultural perquè requereix considerar tot el cicle productiu i en el d’identificar les millores i la innovació que poden aportar.

Evaluar en un únic contexte de proveïment de les matèries primes, la producció, lùs, i el final de la vida pressuposa enormes potencialitats , també per el cicle de la vida dels plàstics, ja que permet crear productes que s’integran directament tant en el sistema productiu del territori com en l’ùs i costums de consum, oferint amplis espais per una millora real.

El proveïment  de matèries primes proper al lloc de producció o un final de vida que maximitzi la recollida i la recuperació dels residus és simple però concret i quatificable en la millora en l`àmbit de la sostenibilitat.

El Life Cycle Assessment (LCA), o avaluació del cicle de vida, representa la principal eina operativa del LCT. Es tracta d’un mètode objectiu d’avaluació i quantificació de les càrregues energètiques i ambientals i dels impactes potencials associats a un producte/procés al llarg de tot el seu cicle vital, des de l’adquisició de les matèries primes fins al final de la seva vida (“del bressol a la tomba”).  Aquesta tècnica comporta l’avaluacio de totes les fases d’un procés productiu i permet valorar els impactes ambientals acumulats. A nivell internacional el mètode LCA està reglamentat per les normes ISO 14040 i ISO 14044.