EPD

La declaració ambiental de producte o EPD representa una important eina voluntària per la qualificació d’empreses que volen ser part activa en la gestió del factor medi ambient.

La EPD és un document que acompanya productes i serveis i permet transmetre informacions detallades creïbles i comprovables corresponents a la prestació ambiental del seu cicle de vida.

L’existència de normes compartides (Product Category o PCR), d’un organisme de gestió qualificat i acreditat i d’un sistema de validació fiable, constitueixen elements fonamentals de garantia i tutela del usuari de EPD.

La certificació EPD l’espedeix un organisme aliè a l’empresa i es basa en l’us del mètode LCA, però al voltant del qual gira la declaració i base metodològica que garanteix el rigor científic de les informacions proporcionades.