CSR

Volem ajudar al planeta a ser un lloc millor per viure, fent productes que respectin el medi ambient i que siguin èticament sostenibles.

Des de aquesta  perspectiva el 2007 vàrem començar el procés per certificar el nostre sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO9001.

Al 2009 decidirem  adoptar un model de gestió de la responsabilitat social corporativa CSR (Corporate Social Responsibility) en la que definíem, controlàvem i coordinàvem els nostres compromisos d’àmbit medi ambiental, social i econòmic. Aquests compromisos es donen a conèixer a traves de la publicació del Balanç Social de fi d’any

Un paper rellevant de la CSR és, sens dubtes, la qüestió de la tutela dels drets  dels treballadors empleats a la nostre empresa i en el cicle productiu d’aprovisionament. Per aquest motiu decidirem com a primer pas obtindré la certificació SA8000:2008 (Social Accountability International) per la responsabilitat social, que tinguérem el 2010.. A l’àrea de downoad es pot descarregar el nostre balanç SA8000 si es desitja conèixer més sobre aquest tema.

Des de Gener de 2014, tenim també la certificació ISO14001 del Sistema de Gestió Ambiental.

Ara estem treballant en la redacció de la nostra Memòria de Sostenibilitat, redactada seguint les directrius GRI.