CSR

Volem ajudar al planeta a ser un lloc millor per viure, fent productes que respectin el medi ambient i que siguin èticament sostenibles.

Des de aquesta  perspectiva el 2007 vàrem començar el procés per certificar el nostre sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO9001.

Al 2009 decidirem  adoptar un model de gestió de la responsabilitat social corporativa CSR (Corporate Social Responsibility) en la que definíem, controlàvem i coordinàvem els nostres compromisos d’àmbit medi ambiental, social i econòmic. Aquests compromisos es donen a conèixer a traves de la publicació del Balanç Social de fi d’any

Des de Gener de 2014, tenim també la certificació ISO14001 del Sistema de Gestió Ambiental.

Ara estem treballant en la redacció de la nostra Memòria de Sostenibilitat, redactada seguint les directrius GRI.