tecnologies

La varietat de materials que componen la gama Ecozema© implica la utilització de varis tipus de tecnologies de producció.

 

Moldeig per injecció : A través d’aquest procés es possible transformar biopolimers com el Mater-Bi© i P.L.A. en articles de forma complexa i mínim gruix, poc menys de 1 mm. El polímer passa, en primer lloc a estat fos, per ser injectat en un motlle tot seguit. Un cop es refreda el material, es pot obrir el motlle i extreure la peça que, per general, no precisa d’una altre mecanització.

Pro: Alta precisió dimensional, possibilitat de realitzar peces de formes complexes. Productivitat significativa.

Contra: Elevat cost de la inversió inicial (motlle. No es aconsegueixen processar biopolímers amb gruixos ínfims.

Amb aquesta tecnologia es realitzen els coberts Ecozema©.

 

Termoconformat :  En primer lloc es realitza la extrusió del polímer, creant una làmina que seguidament s’introdueix en un motlle en el que, mitjançant de calor i del buit, s’estira prenen la forma desitjada. En funció de la instal·lació, la peça es separa de la làmina durant el conformat o en un segon moment. Gràcies al estirat, el material pot arribar a tenir gruixos molt reduïts, de fins unes dècimes de mm.

Pro  : Alta productivitat, peces lleugeres gràcies al reduït gruix que es pot aconseguir.

Contra : Alt cost del de la inversió inicial (motlle).

 

Fibra moldejada : En aquest procés les fibres de cel·lulosa es barregen amb aigua formant una massa a la que s’hi afegeixen els additius necessaris. Després, la barreja s’introdueix en un motlle en el que pren la forma desitjada. A continuació, per eliminar la humitat que la peça encara té en aquesta fase, se la desplaça a un segon motlle en el que es “cuina” i , per últim, es retalla el canto.

 

Cartotècnia : A la fàbrica de paper s’aplica un recobriment de biopolímer al costat del cartró que estarà en contacte amb l’aliment. El cartró passa a la industria transformadora que s’ocupa del estampat, encunyat i conformat de la peça.