materials

Tots els productes de la gama Ecozema® s’han fabricat amb materials que garanteixen la seva biodegradabilitat segons la norma EN13432. S’utilitzen, no obstant, diversos tipus de materials de fonts renovables diferents, com els olis vegetals, el midó de blat de moro, el bagàs de la canya de sucre, i això vol dir que les característiques dels productes que s’obtenen d’ells poden ser sensiblement diferents entre ells. Per aclarir les principals característiques de cada material, incloem una breu descripció de cadascun d’ells.

mater-bi

És una família de polímers derivats de fonts vegetals totalment biodegradables i compostables segons la norma EN13432. Novamont és el productor que desenvolupa el  Mater-Bi©. Resisteix a una temperatura màxima de 80° C i és de color blanc. Mater-Bi© s’utilitza per la producció de coberts o bé, en combinació amb la cel·lulosa, per plats i gots. En forma de film el fem servir també per la producció de bosses i per embalar els jocs de coberts.

ingeo-plaIngeo™ (P.L.A.): És una família de biopolímers derivats del midó de blat de moro, totalment biodegradables i compostables segons la norma EN13432. L’ Ingeo TM el produeix NatureWorks. El polímer amorf resisteix una temperatura màxima de 45° C i és perfectament transparent. Ingeo™  s’utilitza principalment termoformat, per produir gots i bols amb característiques estètiques i mecàniques semblants a les del poliestirè, però, vista la seva poca resistència a les altes temperatures, son adecuats exclusivament per begudes i menjars freds.

C.P.L.A.: És la sigla amb la que assenyalem el P.L.A. Cristalitzat.  La cristal·lització és un procés que permet convertir el P.L.A. (originàriament amorf) en un material capaç de resistir temperatures més elevades, fins als 85°. Exactament com el biopolímer P.L.A. del que procedeix, es biodegradable i compostable segons la norma EN13432. Una vegada cristal·litzat, el C.P.L.A. perd la seva transparència original i es torna de color blanc. S’usa principalment per la producció de tapes de gots per begudes calentes.

Polpa di cellulosa: S’obté del bagàs de plantes de ràpid creixement, sobre tot la canya de sucre, el bambú o palla, i, per consegüent està constituït per materials naturals a més a més de ser totalment biodegradable i compostable segons norma EN13432. La polpa és de color blanc i resisteix una temperatura màxima de 100° C. Apropiada per forn microones i tradicional.  S’usa principalment per la producció de plats i gots amb tapa, però es fa servir també per alguns tipus de vasos.

Cartoncino + Mater-Bi®: Es tracte d’un cartó realitzat amb fibres procedents de boscos gestionats de forma responsable. El costat interior, en contacte amb els aliments, té un revestiment de Mater-Bi que garanteix la seva resistència als líquids i la idoneïtat al contacte dels productes alimentaris, fins a una temperatura de 70° C.