NatureWorks

Natureworks LLC és la empresa productora del biopolímer Ingeo P.L.A., un àcid polilàctic polimeritzat. Ingeo es realitza quasi totalment amb matèries primes vegetals renovables, en concret midó de bat de moro, i és biodegradable i compostable.

compartir
15/11/2016