5 R

R de “Respecte”.  Respecte per el món on vivim, per les persones que hi viuen i per les que hi viuran en el futur. Aquest és el nostre principi inspirador. D’aquí neixen i prenen vida totes les nostres ideies. Considerem que avui no es pot seguir ajornant el compromís de protegir el nostre planeta. Avui disposem de les tecnologies, de les competències i dels coneixements que ens permeten actuar. Ja s’han usat masses paraules, nosaltres hem decidit passar als fets per formar part d’un canvi que esperem es converteixi molt aviat en una revolució positiva.

R de “Reduir”. Aquest és el punt inicial per acostar-nos cada dia més a un objectiu tan senzill com complexa d’aconseguir: fer de manera que el nostre impacte en el món sigui el més reduït possible. En especial, disminuir l’ús de recursos no renovables i reduir la energia utilitzada en les nostres activitats. L’ús de plàstics reciclats va en aquesta direcció. Ens permet reduir l’emprar de recursos no renovables i utilitzar menys energia per obtenir-los.

R de “Reciclar”.  Reciclar matèries primes destinades, en el cas de no ser usades, a ser eliminades a un abocador o incinerador.   Aquest és el principal valor afegit de Re-Zema. Tots el productes s’obtenen de matèries plàstiques que es deriven de la recollida selectiva post-consum i s’usen al 100 % tal i com son. Ampolles, altres contenidorsper líquids, taps, caixes agrícoles i molts alres productes més, retornen a la vida a traves dels nostres articles.

R de “Repensar”. Reconsiderar i replantejar-se totes les activitats des de el punt vista de la sostenibilitat ambiental i social. Aquest és el nostre compromís per fer que la nostre quotidianitat es transformi en un conjunt de gestos concrets que a la fi sigui reduir l’impacte general de les nostres activitats. El nostre compromís no es compleix només amb els productes, sinó que va  més enllà: cada aspecte de la nostra vida empresarial s’examina i, pas a pas, s’intenta millorar.

R de “Redissenyar”. Redissenyar els productes considerant tots els anteriors principis. En primer lloc materials reciclats, però també menys matèria prima. Productes de un sol material que faciliti la recollida selectiva; proporcionar indicacions clares sobre la seva eliminació, amb instruccions i símbols inequívocs que identifiquin els materials emprats. A més intentem reduir el material usat per embalar els productes i usar únicament materials biodegradables i compostables.